Lễ Thêm Sức 2019

Published: July 2, 2019


Bishop Taylor

Một trong những hiếu kì của cá hồi và các loài cá khác sống ở sông là chúng luôn bơi ngược dòng. Nếu không như vậy, chúng sẽ bị dòng chảy đưa ra biển.Thực thế, chu kì sinh sống của cá hồi là nó sinh ra ở thượng nguồn nước ngọt và xuôi dòng để sống và lớn lên nơi đại dương. Khi trưởng thành, chúng lại bơi ngược dòng đẻ giao phôi, sinh sản tại chính nơi nó đã sinh ra. Cá trau không di cư.

Nhưng chúng vẫn phải bơi ngược dòng đẻ có thể đứng nguyên một chỗ. Trong cả hai trường hợp, thịt của chúng ngon và chắc hơn những thứ cá được nuôi trong hồ. Cá nuôi trong ao hồ không thể sánh được. Bơi ngược dòng đòi hỏi sự mạnh mẽ và làm cho cá mạnh khỏe hơn.

Trong Phúc Âm, chúng ta thấy chính Chúa Giê su đã sống và động viên những kẻ theo Ngài sống tinh thần đó. Lời giảng dạy của Chúa Giê su về Nước Thiên Chúa thì luôn đi ngược lại với phong-hóa, lối sống của thế gian. Như vậy, theo Chúa cũng đòi hỏi phải bơi ngược dòng suy nghĩ, ý kiến của dân chúng. Chúa Giê su sẽ bị loại ra bỏi những người tự mãn; những người không cần tự hoán cải để cảm nhận ơn cứu độ mà chính Chúa đã dâng hiến. Chúa sẽ bị ngược đãi bởi những nhà lãnh đạo tôn giáo.

Họ cảm thấy bị đếm xỉa khi Chúa phê phán lối giáo dục và hành vi của họ. Ngài sẽ bị xử tử bởi những người Rô Ma, nhưng người đã coi Chúa như là mối đe dọa tới quyền bính của họ. Và Ngài nói với những người theo Ngài--Kể cả chúng con và Đức Cha — (là) nếu chúng ta thực sự theo Chúa, chúng ta sẽ cùng đồng cảnh ngộ với Ngài. Chúng ta sẽ như "Chiên ở giữa sói rừng.” Không ai có thể buộc tội Chúa Giê su lấy cớ làm theo ý Chúa Cha luôn dễ dàng, vui vẻ, và luôn được chấp nhận. Chính vì thế mà Chúa Giê su đã hứa ban Chúa Thánh Thần để nâng đỡ các Tông Đồ trong các công việc kế tới. Quả thế, các Tông Đồ đã nhận Chúa Thánh Thần trong ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống đầu tiên, và cũng chính là ngày sinh của Hội Thánh.

Ngày hôm nay cũng vậy. Trong quá trình chuẩn bị cho việc chụi Phép Thêm Sức, chúng con đã phải được học về nhiều khía cạnh trong cuộc sống, nơi mà chúng ta là nhưng người Công Giáo bị đối lập với phong-hóa thời đại. Chúng ta phải bơi ngược dòng. Những vấn đề về công lý xã hội, nhân quyền. đặc biệt, những người nghèo, nhưng người không có tiếng nói; những người bị xã hội ruồng bỏ.

Không ai cản trở hay trách cứ chúng ta khi chúng ta làm việc từ thiện, bác ái, nhưng người ta sẽ tức giận khi chúng ta lên tiếng cho quyền lợi của những di dân, quyền lợi mà Chúa ban cho con người, nhất là những trường hợp như tuyệt vọng cần có sự quan tâm, hay là sự trái luân lý do việc xử tử của nhiều quốc gia như nước ta chẳng hạn, khi mà những phương cách khác có thể xử dụng, hoặc sự cần thiết trong việc cải cách kinh tế đẻ phục vụ người nghèo tốt hơn, hoặc quyền chung được nhận trợ giúp y tế, Và nhiều nhưng vấn đè sôi nổi khác như sự thánh thiêng của hôn nhân trong tình trung thủy tron đời giữa một người nam và một người nữ.

Sự sai luân lý trong việc ngừa thai nhân tạo, sự triệt sản, và nặng nhất là việc phá thai. Chúng ta đi ngược lại với phong-hóa xã hội khi chúng ta nói lên những sự thật. (Có) rất nhiều người không thích (và quá tức giận). Lý do họ quá tức giận là vì thẳm sâu trong tim họ, họ không được an tâm. Họ biết rất rõ ràng điều gì phải và họ không thích.

2000 năm trước cũng đã xảy ra cho Chúa Giê su như vậy. Họ nghĩ loại bỏ người loan báo họ có thể che đậy được sự thât. Nhưng cuối cùng, "sự thật vẫn thắng.” "Sự sáng thì mạnh hơn bóng tối". Vậy nếu chúng con muốn trung thành với  Chúa Giê su, cả đời chúng con phải bơi ngược dòng. Và Bí tích chúng con nhận hôm nay sẽ giúp chúng con thực hiện được những điểm đó. Thực ra từ "Thêm sức"có nghĩ là "được sức mạnh với" bảy ơn Chúa Thánh Thần. Nhiều người nghĩ chúng con xác nhận về đức tin của chúng con. Chúng con đồng ý với đức tin của chúng con.

Đức tin là thật, và chúng con tuyên xưng đức tin như một phần của nghi thức. Nhưng đó không phải là điểm quan trọng xảy ra.  Sự thực Chúa làm rất nhiều trong các bí tích hơn là chúng ta làm.Chúa chủ động, ta theo Ngài. Và hôm nay qua Bí Tích này  Chúa gửi Thánh Thần của Ngài để thêm sức mạnh cho chúng con đẻ chúng con có thể bơi ngược dòng, chống lại những áp lực của bạn bè, và làm những gì chúng con biết là phải. Chúng con sẽ thấy mình như cá hôi cá trau hấp thụ được những ơn (Chúa Thánh Thần) mà đi ngược lại với dòng chảy sẽ làm cho chúng con mạnh mẽ hơn ... Mạnh trong Thiên Chúa!